20 snímok, ktoré dokonale zachytávajú žiarlivosť

Kto z nás môže povedať, že nikdy necítil závisť voči ostatným? Máme vážne pochybnosti. Väčšina z nás niekedy v živote pocítila žiarlivosť. Môže vzniknúť aj pri malých problémoch. Môžete napríklad pociťovať závisť, keď pôjdete do posilňovne a uvidíte tam muža, ktorý má lepšie telo ako vy. V tej chvíli ste plní nepríjemných predstáv. Chcete tú vec alebo si možno prajete, aby ju ten druhý nemal. Nemôžete skryť svoju závisť, aj keď viete, že je to negatívne emócie.